contoh sajak bahasa sunda

☼Hirup Sangsara☼

Hirup kuring meuni nalangsa . . .
Teu aya rasa nu karunya . . .
Teu boga imah teu boga harta . . .
Saha nu hayang hirup sangsara . . .

Tiap poe kuring leuleumpangan . . .
Eweuh tempat nu di tuju . . .
Teu boga indung teu boga bapa . . .
Hirup sorangan ti leuleutik . . .

Dimana kuring kudu aya . . .
Tempat kuring bisa di butuh keun . . .
Dimana tempat eta teh aya . . .
Geus di teang can kapanggih-panggih . . .

46 thoughts on “contoh sajak bahasa sunda

 1. Fantastic blog and also was soundly written also an good read.
  I have to say that the majority of what you were putting accross was on the money.
  If not too forward, would it be ever too cheeky to promote our own blog to your list of avid subscribers?
  We are just a UK SEO team based in Liverpool and
  would like to offer any of your readers a discount if they come through your
  website to our ours. We will send you guys a
  tahnkyou payment. If this is cool please leave the
  post comment however should you need to contact us please do
  so at info@pirlmedia.co.uk.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s